Gift Aid

CO TO JEST „GIFT AID”?
Jest to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podatek
dochodowy, by wypełniły i podpisały Deklarację, która
stwierdza, że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na
rzecz organizacji dobroczynnej (w naszym przypadku Polish
Catholic Mission, którą tworzą wszystkie Lokalne Polskie Misje
Katolickie w Anglii i Walii) powinny być traktowane jako ofiary
“Gift Aid”. Na mocy tej Deklaracji, od 6 kwietnia 2008 parafia
otrzymuje od Urzędu Podatkowego zwrot podatku zapłaconego
przez ofiarodawcę w wysokości 25 pensów za każdego
wpłaconego funta.

ABY OFIARA ZŁOŻONA NA PARAFIĘ MOGŁA
BYĆ TRAKTOWANA JAKO “GIFT AID”, MUSZĄ
BYĆ SPEŁNIONE TRZY WARUNKI:

Ofiarodawca musi uprzednio podpisać DEKLARACJĘ GIFT
AID
wprowadzoną przez Urząd Podatkowy 6.4.2000 r. Jest to
deklaracja, która ma specjalnie zatwierdzony tekst. Jeżeli
deklaracja podpisana po tym okresie jest jeszcze na starym
formularzu, to w czasie kontroli fiskalnej, trzeba będzie zapłacić
karę za niedopilnowanie wprowadzenia nowej formy. Wszystkie
Deklaracje podpisane po roku 2000 nadal są ważne.

Ofiarodawca płaci podatek w Wielkiej Brytani

Zwrot podatku o który ubiega się parafia, nie przekracza
podatku zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę.

KTO MOŻE PODPISAĆ FORMULARZ GIFT AID ?

Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca,
emerytura, procent bankowy od oszczędności) od którego płaci
brytyjski podatek dochodowy (UK Income Tax) może podpisać
taką deklarację. Formularz “Gift Aid” mogą podpisać zarówno
rezydenci UK, jak i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii
czasowo i płacące brytyjski podatek dochodowy.
Oprócz osób płacących podstawową (20%) lub wyższą stawkę
podatkową (40%) do akcji “ Gift Aid” mogą się także włączyć
osoby płacące niższą stawkę podatkową (10%) pod
warunkiem, że podatek, który ofiarodawca zapłacił w danym
roku jest większy niż zwrot podatku o który ubiega się parafia.
do pobrania Gift Aid declaration