Licznik wizyt na stronę
Licznik odsłon na stronę
Osoby online na stronę

Słowo od Papieża:
 
-----------------------------------------------------------------------------jest dostępny do pobrania w zakładce "OGŁOSZENIA"

---------------------------------------------------------------

Spowiedź odbywa sie w konfesjonałach.

Oldham: Niedziela (Sw. Patryk)  12.00 - 12.25
              Czwartek POK (kaplica)  17.15 - 17.55

Rochdale: Niedziela 9.15 - 9.55
                 Sobota 17.15 - 17.55
                 Piątek 18.15 - 18.55


-----------------------------------------------------------
Intencje papieskie:

Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.


Intencja parafialna (Żywy Różaniec):

O Boże błogosławieństwo i opiekę dla rodzin z naszych parafii na rozpoczynajacy sie Nowy Rok Pański 2023. Niech Boża Rodzicielka - Maryja wspiera nas w drodze do Jezusa.
-----------------------------------------------------------------------------
 
MODLITWA RODZINY O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA NOWY ROK


Miłosierny Boże, z Twojej łaskawości przeżyliśmy kolejny rok naszego życia.
Dziękujemy za wszelkie dobro, jakie odebraliśmy z Twojej łaskawej ojcowskiej ręki.
Stajemy przed Tobą w gronie naszej rodziny u progu nowego roku,
aby wspólnie modlić się do Ciebie.
Ten nowy rok jest jeszcze dla nas zagadką i tajemnicą.
Ale choć nie wiemy, co nas w nim spotka, to patrzymy z ufnością w przyszłość,
bo wierzymy, że Ty jesteś z nami, a z Tobą nic złego nie może nam się stać.
Ty, miłujący Ojcze, wszystko wiesz, przenikasz nasze myśli, plany i działania,
zanim jeszcze my sami je poznamy.
Wiemy, że Ty pragniesz dla nas tylko dobra,
choć to dobro nie zawsze zgadza się z tym, czego my oczekujemy.
Daj nam, prosimy, tak współpracować w tym roku z Twoją łaską,
abyśmy robili tylko to, co się Tobie podoba i co Ty dla nas przewidziałeś;
abyśmy we wszystkim pełnili Twoją świętą wolę.
Uchroń nas przed układaniem swojego życia bez Ciebie.
Nie wypuszczaj nas z Twoich ojcowskich rąk.
Oddajemy Ci wszystkie nasze plany i pragnienia na te nowe dni i prosimy,
abyś Ty je ułożył po swojemu - tak aby były dla nas jak najlepsze.
Miej w opiece każdego z nas i prowadź nas po wszystkich ścieżkach,
którymi będziemy chodzić, aby nikt z nas nie zbłądził i abyśmy tymi ścieżkami doszli
kiedyś do Twojego królestwa, naszego prawdziwego domu. Amen
Biuletyn parafialny na styczeń