----------------------------------------------------------

Nowy Biuletyn na miesiąc styczeń 2020 jest dostępny do pobrania w zakładce "Ogłoszenia"
Licznik wizyt na stronę
Licznik odsłon na stronę
Osoby online na stronę
----------------------------------------------------------

Słowo od Papieża:
 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Papieska intencja modlitewna na styczeń:
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do        innych religii oraz  ludzie dobrej woli umacniali  pokój    i  sprawiedliwość w świecie.
-----------------------------------------------------------------------------
Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
„Po wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela.
Powiecie im: «Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem».Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.
Intencja Parafii
(Zmiana tajemnic w I Niedzielę):

O potrzebne łaski, zdrowie, błogosławieństwo
Jezusa i opiekę Matki Bożej dla naszych rodzin naszych Parafii na Nowy Rok Pański.
-----------------------------------------------------------------------------
Parafialny OPŁATEK i Jasełka w POK Oldham w sobotę 25.01 o godz. 17.00, Zapraszamy.

Uroczysty obiad o godz. 15.00 i Wieczór Kolęd o godz. 17.00 w POK Rochdale w niedzielę 26.01, Zapraszamy.