Licznik wizyt na stronę
Licznik odsłon na stronę
Osoby online na stronę

Słowo od Papieża:
 
-----------------------------------------------------------------------------jest dostępny do pobrania w zakładce "OGŁOSZENIA"

---------------------------------------------------------------

Spowiedź odbywa sie w konfesjonałach.

Oldham: Niedziela (Sw. Patryk)  12.00 - 12.25
              Czwartek POK (kaplica)  17.15 - 17.55

Rochdale: Niedziela 9.15 - 9.55
                 Sobota 17.15 - 17.55
                 Piątek 18.15 - 18.55


-----------------------------------------------------------
Intencje papieskie:

Lipiec
: Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Sierpień: Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.


Intencja parafialna (Żywy Różaniec):

W intencji rodzin naszych parafii oraz wszystkich udających się na wakacje i urlopy. Dla podróżujących o opiekę Św. Krzysztofa i dla wszystkich o chrześcijańskie świadectwo wiary.
-----------------------------------------------------------------------------
 
        Chrześcijanin  na chrzcie św. otrzymał wiarę, którą musi nieustannie rozwijać i nią żyć. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!        Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” .                A dlaczego wierzymy? (wierzymy bo kochamy Boga, pełnimy Jego wolę i pragniemy być zbawieni.)

         Dzięki współpracy z łaską Bożą człowiek powinien rozwijać swoją wiarę, mężnie ją wyznawać i żyć według jej zasad. Obok nas żyje wielu ludzi, którzy nie wstydzą się wiary; najczęściej to ci prości i pokorni. O ich życiu oddanym Bogu dowiadujemy się po ich śmierci.

         Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Przez wieki Jezus powoływał i posyłał ludzi, by jak On, głosili Dobrą Nowinę i wzywali innych do nawrócenia. Dzisiaj Jezus wzywa i nas, ludzi ochrzczonych, byśmy dzielili się wiarą z tymi, którzy pragną ją poznać... i posyła nas. Jaka więc jest moja wiara i jej znajomość ? Jaki jest mój udział w sakramentach św. W jaki sposób daję świadectwo miłości Boga i bliźniego przez zachowywanie przykazań? W jaki sposób moja wiara realizuje się na płaszczyźnie Kościoła? Może dlatego p. Franciszek napisał: „Nie zadowalajcie się przeciętnością w życiu chrześcijańskim; zdecydowanie zmierzajcie ku świętości... Nie możemy być chrześcijanami na pół etatu.

       Jeśli Chrystus jest w centrum naszego życia, to będzie On obecny we wszystkim, co czynimy”. Dlatego, jakże  zaskakujące i proste jest dla ludzi odrzucenie Boga, a później zadawanie pytań, skąd tyle zła w świecie? Żyć wiarą, to także codziennie i z radością na nowo przyjmować Boga i otwierać się na Jego miłość. Żyć wiarą, to codziennie napełniać się słowem Bożym, przemieniając swoje życie. I tu znów zaskakujące jest to, że każdy chce dostać się do nieba, a nie chce żyć nauką Chrystusa o miłosci Boga i bliźniego. Żyć wiarą, to dostrzegać potrzeby innych i spełniać uczynki miłości. I znów, jakże zaskakujące jest to, że osądzamy, oskarżamy i manipulujemy innymi, a sami nie chcemy, aby nas ktoś tak potraktował.

Żyć wiarą na co dzień, to mieć czyste serce, bo tylko tacy Boga oglądać będą. Żyć wiarą na co dzień, to stawiać Boga na pierwszym miejscu i bronić Jego świętego Imienia.
Biuletyn parafialny na lipiec i sierpień