Licznik wizyt na stronę
Licznik odsłon na stronę
Osoby online na stronę

Słowo od Papieża:
 
-----------------------------------------------------------------------------jest dostępny do pobrania w zakładce "OGŁOSZENIA"

---------------------------------------------------------------

Spowiedź odbywa sie w konfesjonałach.

Oldham: Niedziela (Sw. Patryk)  12.00 - 12.25
              Czwartek POK (kaplica)  17.15 - 17.55

Rochdale: Niedziela 9.15 - 9.55
                 Sobota 17.15 - 17.55
                 Piątek 18.15 - 18.55


-----------------------------------------------------------
Intencje papieskie:

Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.


Intencja parafialna (Żywy Różaniec):

W intencji dzieci z naszej parafii, które po raz pierwszy przyjmą Komunię Św. aby wzmocniły swoją więź z Jezusem oraz w intencji ich rodzin i katechetki - Sr. Natalii.
-----------------------------------------------------------------------------
 
Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Maryi i świętowaniem liturgicznych wspomnień. 
Pierwszego maja wspominamy św. Józefa - patrina ludzi pracy i opiekuna Świętej Rodziny.
Trzeciego maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny.        
W tym dniu obchodzimy także rocznicę uchwalenia Konstytucji. W dniu 13.05 jest wspomnienie MB z Fatimy, 24.05 NMP Wspomożycielki Wiernych, 29.05 uroczystość NMP Matki Kościoła a 31.05 święto Nawiedzenia NMP. Tradycyjnie, jak co roku  uczestniczymy w nabożeństwach majowych mających swój poczatek w XVI w.
W czasie których śpiewamy pieśni maryjne i litanię loretańską do NMP. Rodzi się pytanie: dlaczego taka nazwa? Litania ta była śpiewana w Loreto przez pielgrzymów, którzy nawiedzali Święty Domek. Domek ten zbudowany został z kamieni przywiezionych drogą morską z groty, w której mieszkała Maryja w Nazarecie. Miejsce to stało się ośrodkiem kultu maryjnego. Tekst litanii loretańskiej, która tworzy nabożeństwa majowe, zatwierdził papież Sykstus V w 1587 roku. On też obdarzył jej odmawianie odpustem zupełnym. Litanię loretańską można uznać za jeden z najwspanialszych hymnów ku czci Niepokalanej Maryi ponieważ  wysławiamy w niej wszystkie cnoty, jakimi Bóg Ją obdarzył.
Biuletyn parafialny na maj