Licznik wizyt na stronę
Licznik odsłon na stronę
Osoby online na stronę

Słowo od Papieża:
 
-----------------------------------------------------------------------------jest dostępny do pobrania w zakładce "OGŁOSZENIA"

---------------------------------------------------------------

Spowiedź odbywa sie w konfesjonałach.

Oldham: Niedziela (Sw. Patryk)  12.00 - 12.25
              Czwartek POK (kaplica)  17.15 - 17.55

Rochdale: Niedziela 9.15 - 9.55
                 Sobota 17.15 - 17.55
                 Piątek 18.15 - 18.55


-----------------------------------------------------------
Intencje papieskie:

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele  znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.


Intencja parafialna (Żywy Różaniec):

Za wszystkich uwikłanych w różne nałogi aby mocą swoich wysiłków i naszej modlitwy jak najszybciej rozpoczęli  nowe życie, a na płaszczyźnie wiary wyzwolili się z grzechów zmartwychwstając z Chrystusem.
-----------------------------------------------------------------------------
 
Duch wielkopostnej modlitwy:

W Ewangelii wg św. czytamy: „ Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił: Dziękuję ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Łatwo zauważyć, że Jezus dowartościował modlitwę a nie faryzeusza. Ten drugi chciał się bowiem pochwlić i pokazać, wyliczając swoje czyny dla Boga. Wywyższając się, stawił się nawet na równi z Bogiem. Targował się z Bogiem, przypisując sobie Jego zasługi i zaprzeczając prawdziwej pobożności. Celnik natomiast był zupełnie inny. Wiedział, że jest marnym grzesznikiem, więc w swojej modlitwie okazał bojaźń przed Bogiem i odsłonił się przed Nim, uznając swoje zagubienie i szczerze błagając o Boże przebaczenie, ostatecznie doświadczył Bożego miłosierdzia. Stosunek Boga do każdego z nich różnił się z powodu ich odmiennego stosunku do Boga. Porównajmy to z naszymi własnymi modlitwami. Jakże często i my przyjmujemy niewłaściwą postawę. Kiedy na przykład czasami napotykamy trudności, choć wiemy, że nasze działania nie są zgodne ze słowami Pana, to nadal jesteśmy zdeterminowani tak postępować, a w naszych modlitwach chcemy nawet, aby Bóg czynił rzeczy według naszej woli. Innym razem, prosimy w modlitwie o błogosławieństwa, a gdy czujemy, że Bóg nam nie pobłogosławi, wadzimy się z Nim. Albo gdy zachorujemy lub nasz dom dotknie jakieś nieszczęście, jakże czesto obwiniamy Boga, że nas nie uchronił, posuwając się  nawet do rozliczać się z Nim. Lista ta może być jeszcze dłuższ. Pamiętajmy jednak, że wszystkie te modlitwy stawiające Bogu wymagania i starające się coś na wymusić czy obwinić Go... zrozummy, że tego rodzaju modlitwy są całkowicie pozbawione sumienia i rozumu i ostatecznie są opieraniem się Bogu. Dlatego, jeśli my, ludzie wierzący, chcemy, aby Bóg wysłuchał naszych modlitw, powinniśmy jak celnik stanąć w pozycji pokory i mieć postawę prawdziwej pobożności wypływającej z głębi naszych. Ma to być jednoczesnie droga naszego wielkopostnego nawrócenia, rozmodlenia i rozpoczęcia nowego życia z Chrystusem, który za nas cierpiał i dla nas zmartwychwstał.
Biuletyn parafialny na miesiąc marzec