----------------------------------------------------------

Nowy Biuletyn na miesiąc grudzień 2019 jest dostępny do pobrania w zakładce "Ogłoszenia"
Licznik wizyt na stronę
Licznik odsłon na stronę
Osoby online na stronę
----------------------------------------------------------

Słowo od Papieża:
 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Papieska intencja modlitewna na grudzień:
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.
Adwent - Adventus Domini oznacza przyjście Pana. Jego treścią jest wewnętrzne przygotowanie na przyjęcie Przychodzącego. Jest więc to czas pragnienia, tęsknoty i oczekiwania. Tak jak odczuwamy głód fizyczny i sięgamy po pokarm, tak każdy człowiek odczuwa głód Boga. Jednak może zaspokajać go w bardzo różny sposób. Czasami poprzez grzeszne uzależnienia czy szukanie szczęścia tylko w tym co materialne, odsłania się przestrzeń prawdziwego Życia.
Bóg wychowuje wszystkich na drodze zbawienia. W czasie Adwentu daje odczuć nad duchowy głód, abyśmy mogli przeżyć intensywniej tajemnice naszego Odkupienia. Dzięki Jego niezwykłej pedagogii widzimy jak przygotowuje ludzkość na swoje przyjście. Przygotowanie do Bożych narodzin było trojakie: Stary Testament wychowywał ludzi dla Chrystusa; osoba Jana Chrzciciela, którego życie było bezpośrednim przygotowaniem na przyjście Chrystusa oraz ciało i dusza Maryi, która stała się Matką Bożą. Szczególnym wzorem jest Maryja, która przyjęła Pana do swojego łona, nosiła go w nim, stała się Matką. Boże macierzyństwo jest symbolem łaski i przebywania Boga w nas.
Adwent wychowuje nas do powtórnego przyjścia Chrystusa poprzez czytania proroka Izajasza, osobę Jana Chrzciciela i Maryję. Wyrażają one tęsknotę, pokutę i zjednoczenie z Bogiem. Jednak pełne znaczenie Adwentu w naszym życiu to oczekiwanie połączone z usunięciem przeszkody, która nie pozwala Mu dotrzeć do nas. Wyrzeczenie się szatana wraz z wewnętrzna przemiana życia stanowi konkretny szczegół w naszym życiu, który z pomocą Boga staramy sie poddać obróbce łaski. Przeszkody, które napotykamy w swoim wnętrzu, mogą otworzyć nas na wyzwalające utęsknienie za
królestwem Bożym. Szczególnym objawem dobroci i miłosierdzia Bożego jest sposób w jaki Bóg stał się Emanuelem - Bogiem z nami. Maranatha - Przyjdź Panie Jezu.